Minőségcélok

Print Friendly

A CENTROSZET TISZK 2009/2010. évi minőségcéljai

 

Sorsz. Fejlesztési tevékenység Cél
1. Minőségirányítás fejlesztése Egységes MIR létrehozása.
Az ellenőrzési, értékelési rendszerek kidolgozása.
2. Szervezet-korszerűsítés A szervezeti áttekinthetőség, a vezetői munka hatékonyságának növelése. A MIR szervezeti hátterének kialakítása.
3. Tananyag-korszerűsítés A szakmai-tartalmi és módszertani innováció megvalósításához korszerű – közösen használható – taneszközök, tananyagok biztosítása.
4. Intézményi kapcsolatok fejlesztése Partneri, fenntartói TISZK-en belüli kapcsolatok kiépítése, erősítése.
5. Egységes, korszerű és naprakész tájékoztató/reklámfelület létrehozása, megújítása a világhálón Az érdeklődők széles körű tájékoztatása a TISZK által nyújtott lehetőségekről.
6. Tevékenységfejlesztés A vonatkozó törvényi, jogszabályi feltételeknek való megfelelés.
7. Fenntarthatósági szempontok érvényesítése A pályázati elvárásoknak való időarányos megfelelés.
7.1. Oktatói képzésbe/ továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma (fő) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
 7.2. Felnőttképzésben résztvevők (fő) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
 7.3. A TISZK összes tanulólétszáma (fő) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
 7.4. Szakképzést sikeresen befejezők aránya (%) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
 7.5. TISZK iskolarendszerű szakképzésben lemorzsolódók aránya (%) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
 7.6. A hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya (%) A 2008. évi bázisadaton felüli teljesítés.
8. Humánerőforrás fejlesztés Oktatók továbbképzése. A minőségtudat fejlesztése. A szakmai kompetenciák továbbfejlesztése.
9. Partnerközpontúság Vevői megelégedettség elérése és megtartása.
10. Szoftverfejlesztés Az intézményhálózat közös folyamatainak fejlesztése, az adminisztrációs feladatok csökkentése.
11. Stratégiai tervezés A következő 3-5 év eredményességének megalapozása, átfogó célprogramok fejlesztése.
12. Célprogramokban való részvétel Pályázati lehetőségek keresése, kihasználása.

Megjegyzés: a minőségcélokhoz rendelt konkrét számadatok a TISZK titkárságán megtekinthetők.

Budapest, 2009. szeptember 03.

Leave a Reply

Current month ye@r day *