Bemutatkozás

Print Friendly

A CENTROSZET  Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása

 

A CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-t kilenc – korábban egymástól független – szakképzéssel foglalkozó intézmény hozta létre. E kilenc intézmény együttes akarata, hogy TISZK-en belül, szoros együttműködésben dolgozzon a közös célok megvalósítása érdelében. Elhatározásuk, hogy erősítsék a gazdaság és a szakképzés kapcsolatát, hogy valós piaci igényeknek megfelelő képzéseket, jól felkészült szakembereket biztosítsanak a munkahelyek számára.

 

A TISZK képzési kínálata széles körű, mely garancia arra, hogy az érdeklődők, tanulni vágyók megtalálják a számukra optimális szakképzést. A tagintézmények kiterjedt kapcsolataik által jó eséllyel tudják segíteni a végzett tanulók munkaerőpiacon való elhelyezkedését.

 

A Centroszet céljai, feladatai:
• A  tagiskolák munkájának segítése, összehangolása,
• a szakképzési struktúra tartalmi korszerűsítése,
• a szakképzés presztízsének visszaszerzése,
• a szakképesítések közötti átjárhatóság javítása,
• a korábban megszerzett tudás beszámíthatóságának megteremtése,
• a képzők, a képzések és a képzési szolgáltatások innovációjának megvalósítása.

 

Együttműködésünk célja a korszerű és általános műveltségi ismeretekkel valamint piacképes szakmai tudással rendelkező tanulók képzése, akik számára ezáltal megnyílik az út a minőségi szakképzés, a munkaerő-piacnak való megfelelés, a gyakorlati képzés, valamint a felsőoktatási tanulmányok felé is. Az európai szintű korszerű szakképzéshez való felzárkózás érdekében olyan folyamatos, képzésfejlesztési tevékenységet folytatunk, amely munkaerő-piaci igényeken, az iskolák több évtizedes tapasztalatain, a CENTROSZET TISZK sokszínűségén alapszik.

 

A CENTROSZET TISZK különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésére, oktatására, megfelelő felzárkóztatására és szakmához juttatására. Gondot fordítunk a szakmai képzésben részt vevő tanár kollégák és szakoktatók megfelelő magas szintű továbbképzésére, szakmai ismereteik korszerű szinten tartására. A közoktatás és a szakképzés területén végbemenő jogszabályi és szakmai változásokat követő iskolai rendszerű képzések mellett a CENTROSZET TISZK tagintézményei szeretnének olyan rugalmas és nyitott, iskolai rendszeren kívüli képzéseket tervezni, fejleszteni és megvalósítani, melyek növelik a felnőttek esélyeit mind a képzésben való részvételre, mind a folyamatosan változó igényű munkaerő-piacon való elhelyezkedésre, ismételt beilleszkedésre. Elhatározásunk olyan, folyamatos fejlesztés tárgyát képező kommunikációs rendszer működtetése, mely a tanulókat, a tanárokat és az iskola menedzsmentet egyaránt szolgálja.

 

A tájékoztató letölthető pdf formába itt.