KMOP részletek

Print Friendly

 

KMOP-4.1.1/A-2008-0002 részleses műszaki adatok

 

A CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-t kilenc – korábban egymástól független – szakképzéssel foglalkozó intézmény hozta létre. E kilenc intézmény együttes akarata, hogy TISZK-et hozzanak létre. A TISZK céljait megfogalmazták, feladatait kitűzték; a közös célok megvalósítása érdekében szoros együttműködésre törekednek.

Társaságunk alapító intézményei különféle szakképzési területeken tevékenykednek, de munkájukban azonosíthatók közös szakmacsoportok is; ilyen pl. az informatika, elektronika, környezetvédelem.

E szakmacsoportok szakképzései nagyon gyorsan fejlődnek, nagy kihívást jelent mindenki számára a korszerű technikával lépést tartani. Intézményeink összefogása az ilyen területeken is lehetővé teszi azt, hogy ne egymástól függetlenül kelljen fejlesztéseket végrehajtani, hanem megosztva, intézményenként egy-egy speciális területre fókuszáljunk. A tagintézmények kölcsönösen meg tudják osztani egymással az eszközparkjukat. Az informatika, ügyvitel területe szervezetünkben szakmaszerzésre nyújt lehetőséget azoknak a mozgás-, hallás- ill. látássérült embereknek is, akik különben nem, vagy csak nehezen és segítséggel sajátíthatnák el a képzéshez szükséges tudást.

Intézményeinkben közös célkitűzés, hogy az EU-elvárásoknak megfelelően fejlesszük tanulóink, hallgatóink informatikai, idegen nyelvi kompetenciáit, mely feladat nemcsak a szakképzésben, hanem a felnőttképzésben is kiemelkedő fontosságú.

A kooperációs együttműködés alapfeltétele egymás tevékenységének megismerése, egy olyan adatbázis létrehozása, amely lehetőséget nyújt közös munkák szervezésére, a minőségértékelések módszereinek ismeretére és használatára.

A kooperációs együttműködés lehetőségeinek feltérképezésére munkaterv készül, meghatározva a kapcsolattartás, a kommunikáció formáit, eszközeit. A feladat ellátására létrehozott munkacsoport egyúttal megbízást kap a koordinálási feladatok menet közbeni ellátására is.

 

Ezen célok elérésére a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft pályázatot adott ba a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Közép-Magyarországi Operatív Program „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” címmel  KMOP-2008-4.1.1/A kódszámú megjelent pályázatra.

 

A fenti pályázat keretében a Váci székhelyű Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium gyakorlati oktatási helyeinek bővítését kívánjuk megvalósítani:

- Gépészet és elektronika szakmacsoportokban szükséges az intézmény gyakorlati képzőhelyeinek bővítése.

- Környezetvédelmi szakmacsoport esetében pedig a képzés beindításához szükséges gyakorlati és laboratóriumi képzőhelyeket kívánunk építeni.

- A kollégiumban, mint „kiszolgáló” egységben szükség van a diákprogramokat segítő infrastrukturális fejlesztésre, főleg a szabadtéri sportolási lehetőségek terén, valamint az udvari bútorok elhelyezésére.

 

1. A projekt helyszínének bemutatása

A bővítésre kiszemelt épület Vácon a Németh László utcában található, Vác ún. Oktatási Központjában, mely nem más, mint a Boronkay 2003-ban átadott „főépülete”, amely az egykori laktanya területén épült. Itt található még egy Gimnázium kb. 650 tanulóval, s egy kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképző, szintén kb. 650 tanulóval. (A Boronkay-nak, nappali tagozaton kb. 960 tanulója van.) Itt van az iskola 200 férőhelyes kollégiuma is, valamint a városi sportcsarnok és egy műfüves borítású labdarúgó pálya.

Az iskola mindenkor fogékony volt az újra, a változásra. Sokágú kapcsolatrendszert épített ki városi intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, egész mikrokörnyezetével. Számtalan városi, megyei, országos és nemzetközi szakmai-, tanulmányi,- kulturális és sportsiker, kitüntetés és elismerés fémjelzi, dokumentálja a magas szinten képzett, elkötelezett tantestület oktató-nevelő munkáját, és a tanulóifjúság szorgalmát, magatartását és céltudatos törekvését.

Az iskola fennállása óta a nappali tagozaton 6184, a felnőttoktatásban 1935, összesen 8119 növendék végzett. Több mint 200 pedagógus tanított — jelenleg százan vannak — segítette a diákok felsőfokú tanulmányokra való felkészülését, technikussá válását és művelt állampolgárrá nevelését.

Az iskola alapítása óta eltelt fél évszázad alatt az intézményben megteremtődtek a gépipari, elektronikai, számítástechnikai, környezetvédelmi technikus, valamint a programozó képzés feltételei, képzési hagyományai és sokágú kapcsolatai. Az iskolára mindvégig a társadalmi és gazdasági környezethez, a gyorsan változó világ igényeihez való rugalmas alkalmazkodás, a nyitottság, a gazdálkodókkal való aktív és sokoldalú együttműködés volt a jellemző. Az intézmény erre a széles bázisra építve, a megteremtett hagyományokból táplálkozva végzi feladatait, eredményes és emberformáló oktató-nevelő munkáját.

Tevékenységünk megtervezésénél fontosnak tartjuk a lehetséges igények pontos ismeretét, beleértve a személyes kapcsolattartást is. Stabil, és lehetőség szerint bővülő, oktató-nevelő munkánk érdekében a mindenkori gazdasági és társadalmi igényekhez igazodó, rugalmas képzési politikát folytatunk, és mindig biztosítjuk a minőség pontos betartását. Hasonló módon gondolkodunk az alapfokú oktatási intézményekkel kapcsolatban is, hiszen a tanulók magas szintű oktatása, nevelése, képzése csak úgy képzelhető el, ha stabil társintézményi háttérrel rendelkezünk, velük szorosan együttműködve dolgozunk, törekedve arra, hogy ők is elégedettek legyenek.

Korszerű oktatási eszközökkel, oktató rendszerekkel, megfelelő háttérszolgáltatásokkal, jól képzett szakembergárdával igyekszünk a megfelelő tudást elsajátítását biztosítani.

 

A bővítésre kiválasztott épület teljesen akadálymentes, fel van szerelve lifttel és mozgáskorlátozott vizesblokkal is. Rendelkezik saját ebédlővel, 200 férőhelyes díszteremmel, tornateremmel és sportudvarral. Gyakorlatilag a Duna-parton áll, hiszen az épület és a víz között csak egy kerékpárút halad el.

A terület jól megközelíthető, hiszen közvetlenül a 2-es számú főút mellett van, ráadásul akár több száz autó parkoltatása is megoldható (pl. konferenciák, egyéb nagyszabású rendezvények esetére). S mivel a város északi végén helyezkedik el, a 2/A jelű elkerülő használatával még a városon sem kell áthajtani a kocsival, vagy a külön-busszal érkezőknek. De van egy vasúti megálló is, alig 100 méterre a telek határától, igaz ott egyenlőre csak a Vác-Balassagyarmat vonalon közlekedő vonatok állnak meg, így a Budapest-Szob vonali vonattal érkezőknek át kell szállni a nagyállomáson. A belvárosba érkezők is könnyen ki tudnak jutni a területre, hiszen a helyi járatos buszok az iskola bejáratától 20 méterre teszik le az utasokat, de a kis távolság miatt a taxi ára sem elviselhetetlen (három utas esetén már olcsóbb, mint a busz).

Az épület bővítésére a tulajdonos (Vác Város Önkormányzata) hozzájárulását adta.

A kollégiumunk lehetőséget teremt a bejárást nehezen, vagy egyáltalán megoldani nem tudó tanulók számára, s lehetőséget biztosít, hogy segítsünk a hátrányos helyzetű, vagy családi gondokkal küszködő diákjainknak (akár helybelieknek is). Különösen ideális, hogy a két épület bejárata közti távolság még 200 méter sincs. Egyetlen hátránya a szabadtéri sport-létesítmények hiánya, de a projekt erre vonatkozó terveket is tartalmaz.

 

2. A projekt céljai, elvárt eredmények

 

A projekt elsődleges célja a hiányszakmák képzésében létszámnövekedést elérni, a minőség romlása nélkül. Ez csak úgy lehetséges, ha „meggyőzzük” a gyerekeket és a szüleiket is, hogy ez jó. A mai tiniknek azonban a fellengzős beszéd már kevés. Ők kézzelfogható dolgokat akarnak látni. Amióta az iskolai kommunikációban a gépészet bemutatásakor tiszta, fehér falú, csempézett műhelyekről készült fotókat mutatunk be, megduplázódott a jelentkezők száma.

Másik fontos cél, megfelelni az iparban is gyorsan változó feltételeknek. De ez sem lehetséges másképpen, mint az egyre újabb és újabb technológiák iskolákba történő behozatalával. A tanulók ezekkel való megismertetése, a gyakorlat megszerzése; ez az, ami állandó fejlesztést igényel. De ennek tér is kell!

Szintén a célok közé tartozik, hogy elébe menjünk a jövő kihívásainak, hogy jó alapképzettséggel rendelkező szakemberek küzdhessenek meg vele. Ez tipikusan a környezetvédelmi szakok beindítása.

Szemléletváltás beindítása a környezettudatos életmódot illetően. Kockázatok meg – és felismerése, az életterünk figyelembevételével. Káros sugárzások, víztisztaság, levegőtisztaság, a „mindennapi szemét” (mindenféle halmazállapotot ide sorolok) hatása környezetünkre, az egyén életminőségére. Szelektív hulladékgyűjtés, energiagazdálkodás (energiatakarékosság) fontossága.

 

 

A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY DOKUMENTUMA (WORD)

 

 

RÉSZLETES ESZKÖZLISTA (XLS)

 

 

3. Az építési beruházás

 

A pályázatunkban vállalt építési beruházáshoz elkészültek a végleges kiviteli tervdokumentációk:

 

Beépítési alap adatok:

Építési helyszín: Vác, Németh László út 4-6.

Helyrajzi szám: 1899/ 30

Telek területe: 17 299 m2

Övezeti besorolás: VK5 – központi vegyes területek

Beépítési mód: Szabadonálló

Legkisebb telek terület: 10 000 m2

Maximális beépíthetőség: 50%, ami 8665,5m2

 

Felszín alatti max. beép. 70% ami 12 126 m2

Maximális szintterületi mutató 2,2 m2/m2 ami 38110 m2

Minimális zöldterület: 10% ami 1 732 m2

Minimális építmény magasság: 4,0 m

Maximális építmény magasság 12,0 m

Létesített beépítési mutatók:

Meglévő beépített területe: 3469,20 m2

Bővítés beépített területe 611,40 m2

Teljes tervezett beépítettség: 4080,00 m2 – 23,5% megfelel

Felszín alatti beépítés nincs.

Meglévő bruttó összterülete: 7865,0 m2

Bővítés bruttó összterülete: 2336,0 m2

Létesített bruttó összterület: 9991,44 m2 – megfelel

Létesített szintterületi mutató 9991,44/17299=0,58 m2/m2 – megfelel

Létesített zöldfelület 12 104,0 m2 ami 70% megfelel

Számított építmény magasság 11,68 m kisebb, mint 12,0 m megfelel

 

 

AZ ÉPÜLET FŐ HOMLOKZATI TERVE (PDF)

 

 

E2 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ (PDF)

 

 

E3 1. EMELETI ALAPRAJZ (PDF)

 

 

 

E4 2. EMELETI ALAPRAJZ (PDF)