TISZK Környezeti nevelési ajánlás

Print Friendly

TISZK Környezeti nevelési ajánlás

okolabnyom

 

Készítette:
STURCZ Anita, a Centroszet Környezeti Fenntarthatóság munkacsoportjának vezetője

 

Célok:

• fenntarthatóságra való nevelés ökológiai szemléletmód segítségével;
• környezettudatos magatartás kialakítása és fejlesztése;
• hétköznapi környezeti problémák megoldásának gyakorlati megismertetése;
• az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata;
• igény és felelősségtudat kialakítása saját egészségünk megőrzéséhez;
• az életminőség fogyasztáson túlmutató elemeinek megértetése;
• környezetünk és a világ felé irányuló nyitottság kialakítása;
• az energia takarékosságára, racionális felhasználásra nevelés;
• a szakképzés teljes folyamatában és az új oktatási anyagok kidolgozásában, megvalósításában a fenntarthatóságra való törekvés;
• a tanórán kívüli tevékenységek a közösségformálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat kialakításának fontos színterei legyenek;
• kortársképzés: azon diákok kiszűrése, akik a környezeti képzést folytatják;
• a régió természeti környezetének (Duna, Dunakanyar, Naszály-hegy, Gyadai-rét, Börzsöny, Papp-völgy, Bácskai dombok; Budapest és természeti környezete etc.), lakóhelynek és hagyományainak megismertetése, védelme és ezek tantárgyakba beépítése;
• a régió iskoláinak együttműködése a környezettudatosság kialakításában közös- és csereprogramok, oktatás és továbbképzések segítségével ill. ezek koordinálása;
• a programban résztvevő iskolák felzárkóztatása, iskolák zöldítési programjába való csatlakozás;
• infrastruktúra korszerűsítésével, környezetvédelmi szaklabor létrehozásával a közvetlen környezet állapotának felmérésében való részvétel, gyakorlat szerzése.

Feladatok:

A feladatok megvalósításában nagy hangsúlyt kapnak a tanulók aktivitását igénylő módszerek és a gyakorlatban személyes tapasztalaton alapuló ismeretelsajátítás. A gyakorlatnak és élményszerűségnek elengedhetetlen része a tanórán kívüli,- és az iskolák közötti színes programok szervezése.

• az oktatásban a hagyományok megismerésének, tiszteletének kiemelése;
• szakórákon a környezetkímélő technológiák megismerése és alkalmazása;
• városgazdálkodással együttműködve, megfelelő feltételekkel szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása az iskolákban, ill. fontosságuk tudatosítása különböző programokkal
(elemgyűjtő versenyek- állandó elemgyűjtő kihelyezése; „Rend és tisztaság” versenyek, hulladékos kreatív játékkészítő pályázat; komposztálási bemutató; papírmerítés; „Tapossa laposra!”-verseny; Ökológiai lábnyom készítése iskolára, osztályokra; áruismereti, technológia-ismereti versenyek);
• komposztáló készítése az iskolákban;
• az iskola közvetlen környezetének szépítése, zöldítése („Adj egy napot a parknak!”, faültetés, kertrendezés);
• zöld (környezetvédelmi, természetvédelmi) pályázatok figyelése, az Ökoiskola-hálózatba- vagy az iskolazöldítési programba való csatlakozás, ill. e feltételek megteremtése, együttműködés, tapasztalatcsere;
• TISZK Zöld vonal létesítése:

o tanácsadó szolgálat, amely lehetőséget nyújt a környezettudatos viselkedés elsajátítására;

o koordinációs szerep: a napi, környezet védelmében felmerülő problémákkal kapcsolatban (mely államigazgatási szervhez lehet fordulni, kapcsolat államigazgatással, helyi szakhatóságokkal, lehetőség gyors rendezésre stb.);

o környezetvédő pedagógus irányítása alatt és elhivatottabb gyerekek segítségével – önkéntes szolgáltató tevékenység, gyakorlati terep a diákoknak, kortársképzés;

• internetes honlap létrehozása a TISZK Zöld vonalhoz kapcsolódva;
• a város környezetének, Pest megye természetvédelmi területeinek megismerése; közös pályázatok, programok ill. egymás programjain való részvétel pl.: közös túrák, nemzeti parki látogatások, zöld fesztivál és egyéb hagyományőrző programok;
• Zöld faliújság (környezet- és természetvédelmi információk és hírek) és Zöld sarok létrehozása (bioélelmiszerek, egészséges táplálkozás) diákokkal diákoknak;
• környezetvizsgálati szaklabor létrehozása és mobil mérőszettek beruházása (zajmérés, talajvizsgálat, vízvizsgálat, levegőszennyezettség vizsgálata, allergén növények elterjedése, zuzmótérkép-készítés), ezáltal a diákok civil kontrollként közvetlen környezetük állapotának regisztrálásában a védelem aktív részesei;
• továbbfejlesztés: zöld szakkör, zöld projektek, gyakorlati vizsgálatokra épülő táborok;
• Zöld Jeles Napok megünneplése az egyes tanítási órákba beépítve és egyéb óraközi programokkal (Víz-, Egészség-, Madarak és fák-, Óceánok-, Biológiai sokféleség világnapja stb.);
• Nem csak természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok továbbképzése a környezettudatosság irányában;
• A tagiskolák „környezettudatos állapotfelmérése”, és értékelése, objektív kérdőív kidolgozása;.
• A tagiskolák folyamatos figyelemmel kísérése, segítése, pályázatok írása a kijelölt fejlesztendő feladat céljából.

Vác, 2009. november